Quá Khinh Dao Từ Hoài Cổ (Qua Đền Khinh Dao Nhớ Chuyện Xưa)

0
93

Sơn hải tang bồng cổ dĩ lai,
Trường đồ trước cước sạ quan hoài.
Đình tiền tượng mã ngân song toả,
Cung lý y quan ngọc nhất đôi.
Thảo mộc ám tuỳ đông tuyết lão,
Giang sơn hoàn vị tích nhân ai.
Hoàng thiên hữu ý khai tân vận,
Phong quyển hồng trần phất kiếp hôi.

Bản dịch 1:

Non biển cung tên trải mọi thời,
Đường dài dừng bước chợt quan hoài.
Ngựa voi sân trước đôi vòng bạc,
Áo mũ cung trong một đống ngời.
Sông núi còn vì người trước tiếc,
Cỏ cây ngầm với tuyết đông phai.
Cao xanh có ý sang tuần mới,
Bụi đỏ giông tràn sạch kiếp hôi.

Bản dịch 2:

Non biển cung tên trước tới giờ,
Đường dài dừng bước chợt suy tư.
Ngựa voi sân trước đôi vòng bạc,
Áo mũ cung trong ngọc một gò.
Cay cỏ ngầm theo sương tuyết cỗi,
Núi sông còn mãi xót người xưa.
Cao xanh có ý xoay vần mới,
Gió cuốn hồng trần sạch bụi tro.
(Cả 2 bản dịch đều của Bùi Hạnh Cẩn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây