Tái Ngoại Văn Châm (Ngoài Ải Nghe Tiếng Chày Nện Vải)

0
75

Thúc văn giang cổ thú giang thành,
Hốt đắc hàn châm tấu nhĩ thinh.
Tục đoạn sương trung kinh nhạn trận,
Y hy bích hạ loạn trùng thanh.
Chinh phu dục phá thâm khuê mộng,
Du tử hoàn thiêm cố quốc tình.
Đắc ý bất tri cần khổ dược,
Quản huyền vận vận gián kê minh.

Bản dịch:

Trống canh sông chợt động bên thành,
Chầy lạnh bên tai lại thậm thình.
Đứt nối trong sương bầy nhạn sợ,
Mơ hồ dưới vách tiếng trùng inh.
Khuê sâu chinh khách chừng tan mộng,
Nước cũ du nhân vẫn nặng tình.
Thoả ý chả hay khi thuốc đắng,
Canh gà giọng lẫn nhịp đàn sênh.
(Bùi Hạnh Cẩn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây