Vô Âm Nữ

0
115

Mười hai bà mụ ghét gì nhau
Đem cái xuân tình cắm ở đâu
Rúc rích thây cha con chuột nhắt
Vo ve mặc mẹ cái ong bầu
Nào ai biết được vông hay chóc
Nọ kẻ chia ra cuống mấy đầu
Thôi thế thời thôi thôi cũng rảnh
Trăm năm càng khỏi tiếng làm dâu

(Bản khắc 1914)

Bản khảo dị:

– Bản khắc 1922
Tựa đề: Quan thị
Câu 1: Mười hai bà mụ ghét chi nhau
Câu 5: Đố ai đó biết vông hay chóc
Câu 6: Nào kẻ nào hay cuống mấy đầu
Câu 7: Thôi thế thời thôi thôi cũng được
Câu 8: Ngàn năm càng khỏi tiếng nương dâu

– Bản Xuân Hương thi sao
Tựa đề: Vịnh nữ vô âm
Câu 2: Đem cái tình chung cắm ở đâu
Câu 6: Đố kẻ phân ra cuống với đầu
Câu 7: Đã thế thì thôi thôi thì chớ
Câu 8: Trăm năm càng khỏi tiếng nương dâu

– Bản Tạp thảo tập
Tựa đề: Vịnh nữ vô âm
Câu 6: Mấy kẻ phân ra cuống mấy đầu
Câu 7: Đã thế thời thôi thôi cũng chớ

– Bản Xuân Hương thi tập
Tựa đề: Vịnh vô âm nữ
Câu 1: Mười hai bà mụ ghét chi nhau
Câu 5: Đố ai đã biết vông hay chóc
Câu 6: Còn kẻ nào phân cuống mấy đầu
Câu 7: Đã chẳng thời thôi thôi cũng chớ
Câu 8: Trăm năm càng khỏi tiếng nương dâu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây