Xây nhà máy

0
Trường ca Mảnh đất ấy, năm xưa giặc chiếm Làm khu đai trắng, tắt hơi người. Đồn giặc đêm đêm tuôn hoả pháo, Rụng đầy mặt đất lửa ma trơi. Có chăng, sau mỗi trận vây lùng, Đất rạn đòn...

Nửa đêm

0
Cuộc họp huyện ba ngày chưa bế mạc, Nửa đêm, trăng đã lên cao. Anh chủ nhiệm không tài nào ngủ được, “Phải về xem chuyện nước ra sao!” Chụp mũ lá, khoác bành tô, xỏ dép, Như xỏ...

Xóm làng xanh

0
Bóng tre trùm bóng chuối, Hương mít trộn hương cau. Đặt gánh, nón thay quạt, Ngực căng tròn áo nâu. Bờ ruộng mòn mới xoá, Trâu hợp tác đương cày. Nước nông giang cuồn cuộn, Theo nắng chảy về đây. Gái thôn...

Tay người

0
Giời làm mấy tháng không mưa, Mạ chiêm cháy táp, cỏ bờ vàng hoe. Lá cành xơ xác vườn quê, Giếng trơ mạch đá, ao chìa bùn đen. Đất cằn vắng cả bóng chim, Quầng trăng tê tái trùm...

Chuyện tiếng sáo diều

0
Ngày còn để chỏm chăn bê, Xin tre hàng xóm, mải mê vót diều. Vòi cha gọt sáo cho kêu, Phất thơm nước cậy, xe đều dây gai. (Thâu đêm tiếng sáo ngân dài, Vi vu tiếng vọng muôn...

Phẫn nộ

0
Bọn thằng Mỹ thằng Diệm Rạch bụng moi tim anh. Bởi trái tim anh máu đỏ, Bởi tim anh nguyên một khối trung thành. Mỹ Diệm khoét mắt anh, Bởi mắt ấy biết nhìn lên phía trước. Mỹ Diệm cắt...

Cầu

0
Người đời xưa nghĩ cách Bắc chiếc cầu đầu tiên. Hẳn không ngoài ý muốn Cho đôi bờ nối liền. Người đời sau bắt chước Bắc những cầu qua sông. Hẳn cùng chung ý muốn Cho tiện đường giao thông. Tất cả...

Nhớ kỹ tên con nhé!

0
Hồng Cầu! Con gái của cha ơi! Con sống giữa Sài Gòn, Mười bốn mười lăm, tuổi còn kẹp tóc. Chúng nó đóng cửa trường, Cha chẳng muốn cho con thất học. Chúng nó chiếu phim cởi truồng, Cha chẳng...

Chỉ về phía đó

0
- Ngày ấy con còn chập chững, Tiễn cha, cười nở môi hồng. Lòng trẻ nguyên tờ giấy trắng, Biết đâu sông lạnh Cửa Tùng! ... Sóng nước trôi màu cờ đỏ, Tàu đi, em vẫy theo anh. Bắt chước,...

Lá thư

0
Từ buổi người đi tập kết xa, Đã lâu mong được lá thư nhà. Lá thư: một mảnh trời quê đó! Ước vọng chưa thành, năm tháng qua. Ai cắt đường tin, cấm cửa thư? Tin thư bằn bặt...

SÁCH MỚI