Thác Gu Ga

0
119

Đổ ào ào đổ Gu Ga
Sóng Đa Nhim tới đây oà thành bông
Thành tơ trắng xoá một vùng,
Bạc, ngà tuôn xuống vô cùng thời gian
Cao ba mươi thước nước tràn,
Ầm ầm binh mã reo vang tháng ngày
Cây xanh, thác trắng, xinh thay,
Chạy trời trên suối, đổ mây sau rừng
Cao thác Guga đó, tiếng từng,
Trong ta bừng dậy khí hùng thiên nhiên.

Đà Lạt, 8/1976

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây